تنیس روی میز اردن، ​نشان نقره رحیمی در رده زیر ۱۷ سال

تنیس روی میز اردن، ​نشان نقره رحیمی در رده زیر ۱۷ سال
الینا رحیمی با قبول شکست ۳ به صفر مقابل حریف چین تایپه‌ به مدال نقره رقابت‌های کانتندر اردن بسنده کرد.
منبع خبر : iribnews.ir