راه اندازی سامانه انرژی‌بر برای دوره ارزیابی

راه اندازی سامانه انرژی‌بر برای دوره ارزیابی
مدیرکل استاندارد کردستان گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه انرژی، مدیریت همه درخواست‌های واحد‌های تولیدی مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد‌های معیار مصرف انرژی در فرآیند‌ها و سامانه‌های انرژی‌بر از طریق این سامانه انجام می‌شود.
منبع خبر : yjc.news