نبض بازار‌های مالی در هفته‌ای که گذشت

نبض بازار‌های مالی در هفته‌ای که گذشت
این هفته و در بازار ارز‌های عمده، نرخ برابری ریال با اکثر ارز‌ها در طول هفته تغییر چندانی نداشت.
منبع خبر : iribnews.ir