جمع بندی نشست شورای شهر

جمع بندی نشست شورای شهر
اعضای شورای شهر، با حضور دادستان کل کشور چالش‌های شهر تهران را بررسی کردند.
منبع خبر : iribnews.ir