روز پر تصادف در جاده‌های کشور‌‌ از مجروح شدن تا فوتی

روز پر تصادف در جاده‌های کشور‌‌ از مجروح شدن تا فوتی
سخنگوی اورژانس کشور از تصادف‌های زیاد در جاده‌های کشور خبرداد
منبع خبر : iribnews.ir