یک فعال فرهنگی گفت: کتاب «اشتباه می‌کنید من زنده ام » قلم روایی مناسبی دارد

یک فعال فرهنگی گفت:  کتاب «اشتباه می‌کنید من زنده ام » قلم روایی مناسبی دارد
یک فعال فرهنگی گفت: با آن که کتاب «اشتباه می‌کنید من زنده ام » تجربه اول نویسندگی حسین شرفخانلو است اما قلم روایی مناسبی دارد.
منبع خبر : iribnews.ir